FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Aplikację AZzardo Smart możemy pobrać wyszukują ją ręcznie w sklepie AppStore/Google Play.

Możesz ją również pobrać poprzez skorzystanie z kodu QR znajdującym się na wszystkich opakowaniach.

 • Naciśnij „ Zarejestruj się”

 • Zaakceptuj „ Politykę prywatności i warunki korzystania z aplikacji”

 • Podaj numer telefonu komórkowego (tam, gdzie aplikacja jest zainstalowana) lub adres e-mail. Kliknij Następny

 • Jeśli podamy numer telefonu, otrzymamy SMS z kodem weryfikacyjnym, podając adres e-mail otrzymamy kod pod wskazany adres

 • Po weryfikacji zostaniemy poproszeni o podanie naszego unikalnego hasła do Aplikacji.

 • W aplikacji wchodzimy w zakładkę Ja ( prawy dolny róg ), następnie w „ Zarządzanie domem”

 • Wybieramy dom ( miejsce ), które chcemy udostępnić

 • Następnie wybieramy panel „ Dodaj członków”

 • Podajemy numer telefonu bądź adres mailowy osoby, którą chcemy dodać ( w zależności od tego, w jaki sposób dana osoba zarejestrowała aplikację na swoim telefonie )

 • Jeśli chcemy nadać tej osobie uprawnienia  Administratora należy zaznaczyć „Ustaw jako administrator”.

 • Klikając „Dodaj” udostępniliśmy nowemu użytkownikowi  dostęp do wszystkich urządzeń w naszym domu (miejscu) gdzie znajdują się nasze Smart urządzenia.

 • W lewym górnym rogu zakładki Mój dom rozwijamy okno z miejscami. Klikamy w panel „Zarządzanie domem”

 • Naciskamy „ Dodaj rodzinę”

 • Nadajemy nazwę miejsca oraz ustawiamy jego lokalizację

 • Możemy również od razu dodać pomieszczania do naszego nowo stworzonego miejsca

 • Naciskamy „Gotowe”. Nowe miejsce zostało dodane.

 • Aby dodać nowe urządzenie do systemu musimy być zalogowani do tej samej sieci w której później będzie ono pracować. Gdy urządzenie jest sparowane z aplikacją możemy sterować nim z dowolnej sieci (dostęp do Internetu).

  • Tak. Należy pobrać nasza Aplikacje na nowe urządzenie i zalogować się za pomocą wcześniej ustalonego loginu i hasła .

 • Należy zalogować się na innym urządzeniu do Aplikacji AZzardo Smart i zmienić hasło przypisane do konta .

 • Krok 1 – w prawym górnym rogu ekranu głównego Aplikacji naciśnij „+”

 • Krok 2 – wybierz urządzenie, które chcesz dodać z listy wszystkich urządzeń

 • Krok 3 – w zależności od urządzenia ( patrz instrukcja obsługi ) wprowadź dane urządzenia w stan parowania

 • Krok 4 – wprowadź hasło sieci WiFi pamiętając jednocześnie, że musi to być hasło sieci, w której znajduje się Twoje urządzenie mobilne

 • Krok 5 – Aplikacja wyszukuje parowane urządzenie, może to potrwać 2 minuty

 • Krok 6 – przypisujemy nazwę urządzenia oraz docelowe pomieszczenie, w którym ma się znajdować

 • Krok 7 – Smart urządzenie w tym momencie jest gotowe do pracy

 • Sprawdź, czy na pewnie jesteś zalogowany w swoim telefonie/tablecie do tej samej sieci WiFi, z którą chcesz przeprowadzić proces parowania

 • Wszystkie Smart urządzenia działają w sieci 2.4 GHz. Sprawdź, czy Twój router również jest do niej podłączony

 • Parowane urządzenie powinno być możliwie najbliżej źródła sygnału WiFi

 • Klucz sieciowy musi być ustawiony na WPA-2 z autentykacją AES

 • Upewnij się, ze w aplikacji AZzardo Smart wpisujesz poprawne hasło sieci WiFi

 • Szczegółowe informację na temat umiejscowienia przycisku znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do każdego urządzenia

 • Aby aplikacja działała poprawnie sugerujemy, aby sparowanych było nie więcej niż 250 urządzeń

 • W menu danego urządzenia naciskamy ikonę z ołówkiem w prawym górnym narożniku. Naciskamy go i przechodzimy na sam dół panelu. Ostatnia pozycja to Usuń urządzenie. Naciskając ten przycisk usuniemy Smart urządzenie z aplikacji.

 • Nie. Aplikacja AZzardo Smart obsługuje tylko urządzenia AZzardo Smart.