Udostępnianie rodziny w aplikacji AZzardo Smart

Aby udostępnić drugiemu użytkownikowi aplikacji AZzardo Smart wybraną Rodzinę, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

WAŻNE: UDOSTĘPNIENIE RODZINY JEST MOŻLIWE TYLKO I  WYŁĄCZNIE W SYTUACJI, W KTÓREJ APLIKACJA AZZARDO SMART JEST RÓWNIEŻ ZAINSTALOWANA NA DRUGIM URZĄDZENIU MOBILNYM.

  1. Z menu głównego aplikacji AZzardo Smart wybierz ikonę Ja widoczną w prawym dolnym rogu aplikacji.
  2. Wybierz Zarządzanie domem a następnie Rodzinę, którą chcesz udostępnić.
  3. Na samym dole ekranu pojawi się pomarańczowa ikona Dodaj członków. Naciśnij ją.
  4. W wolnych polach wpisz nazwę Rodziny. Możesz wybrać dowolną nazwę.
  5. W następnym polu wpisz numer konta urządzenia, któremu chcesz udostępnić Rodzinę. Aby wpisać poprawne dane, sprawdź wcześniej w jaki sposób urządzenie, któremu chcesz udostępnić Rodzinę, zostało zarejestrowane: poprzez numer telefonu czy poprzez adres email.
  6. Możesz również zaznaczyć opcję Ustaw jako administratora, udostępniając w ten sposób funkcje, które jako administrator posiadasz tylko Ty.
  7. Po uzupełnieniu powyższych danych, w prawym górnym rogu podświetli się na pomarańczowo napis Zakończono. Naciśnij ikonę.
  8. Po tej czynności na drugim urządzeniu w ciągu kilkunastu sekund powinna pojawić się informacja zwrotna z prośbą o akceptacje dodania Rodziny przez Twoje urządzenie. Potwierdź akceptację. Od tej chwili możesz kontrolować Rodzinę, która została udostępniona.