Łączenie żarówki z aplikacją AZzardo Smart

Krok 1: Przygotowanie urządzenia do użycia

 1. Podłącz WiFi LED Żarówkę do źródła prądu.
 2. Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, w zasięgu której będzie się znajdować urządzenie.
 3. Przygotuj hasło do sieci Wi-Fi, w zasięgu której będzie się znajdować urządzenie.
WAŻNE: UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYMIENIONA POWYŻEJ SIEĆ WIFI DZIAŁA W STANDARDZIE 2,4 GHZ

Krok 2: Podłączenie urządzenia do sieci

 1. Z menu głównego aplikacji AZzardo Smart naciśnij „+” w prawym górnym rogu ( zdjęcie poniżej )
 2. Wybierz Żarówki Smart z listy urządzeń. Następnie szybko włącz i wyłącz podłączoną już WiFi LED Żarówka 5 razy (on-off-on-off-on). Po tej sekwencji włącz WiFi LED Żarówka po raz szósty. Upewnij się, że żarówka miga w szybkim tempie ( dwa razy na sekundę ), co wskazuje na jej gotowość do połączenia ( zdjęcie poniżej )
 3. Aby rozpocząć proces łączenia WiFi LED Żarówki z aplikacją – w ciągu 3 minut – naciśnij w aplikacji „Potwierdź”. Wprowadź hasło Wi-Fi, w zasięgu której będzie się znajdować urządzenie ( zdjęcie poniżej).
 4. Po prawidłowym połączeniu WiFi LED Żarówka przestaje migać, a w aplikacji pojawia się komunikat „Zakończono” i wyświetla się ikona z włączona żarówką. Naciśnij „Zakończono”.

Krok 3: Obsługa urządzeń - prawidłowo połączona żarówka jest widoczna w zakładce „Mój dom”

 1. W celu regulacji: koloru, jasności oraz temperatury światła z dołu ekranu wybierz ikonę Kolor lub Białe.
 2. W celu regulacji scenerii/atmosfery wybierz ikonę
 3. W zakładce Harmonogram możesz tworzyć / modyfikować harmonogramy Jeśli jest wyłączona tylko funkcja Harmonogram będzie wyświetlona poniżej. Kiedy zostanie włączona cały zakres możliwości pokażę się w dolnej części ekranu. Funkcja ta podobna jest do budzika . Może obudzić Cię o poranku bądź pomóc zasnąć w nocy.
 4. Funkcja Pozostały czas umożliwi wyłączenie WiFi LED Żarówka po wybranym przez Ciebie czasie.