Tworzenie harmonogramu urządzeń AZzardo Smart

Tworzenie harmonogramu w urządzeniach AZzardo Smart:

1. Z menu głównego aplikacji wybierz urządzenie, dla którego chcesz stworzyć harmonogram.
2. Kliknij „Harmonogram”, a następnie „Dodaj harmonogram”
3. Ustaw po kolei: godzinę, dzień/dni oraz opcjonalnie włącz/wyłącz.
4. Naciśnij „Zapisz” w prawym górnym rogu aplikacji AZzardo Smart.
5. Na ekranie wyświetli się ikona z podsumowaniem wyboru Twoich ustawień. Pojawi się także podświetlony przycisk funkcyjny, dzięki któremu w każdym momencie będziesz mógł wyłączyć ustawione czynności.