Grupowanie urządzeń AZzardo Smart

WAŻNE:STWORZENIE GRUPY JEST MOŻLIWE TYLKO MAJĄC DO WYBORY URZĄDZENIA O TAKICH SAMYCH FUNKCJACH ( NP.DWIE ŻARÓWKI Z FUNKCJAMI DIMM+CCT ) LUB URZĄDZENIA Z JEDNEJ GRUPY PRODUKTOWEJ (NP. LISTWA + POJEDYŃCZY WŁĄCZNIK).

  1. W aplikacji AZzardo Smart wybierz urządzenia, od którego chcesz zacząć tworzenie nowej Grupy np. E27 Globe.
  2. Naciśnij ikonę z ołówkiem w prawym górnym narożniku funkcyjnego menu urządzenia.
  3. Znajdź i wybierz funkcję Utwórz grupę .
  4. Z listy urządzeń, które się pojawią, zaznacz te, które chciałbyś umieścić w jednej grupie.
  5. Po zaznaczeniu urządzeń wybierz opcję Zapisz w prawym górnym narożniku.
  6. W menu głównym, aplikacji pojawi się nowa ikona o nazwie Grupa, z podaną nazwą urządzenia, od którego zacząłeś daną Grupę tworzyć ( np. Grupa Globe ).
  7. Od teraz możesz kontrolować nowo utworzoną Grupę i wszystkie należące do niej urządzenia.
  8. Aby usunąć Grupę, wejdź w menu Grupy, ponownie naciśnij ikonę z ołówkiem w prawym a następnie znajdź i naciśnij ikonę Rozwiąż grupę. Ikona Grupa Globe zniknie z menu głównego aplikacji AZzardo Smart.